hebrew%20pictography%20pikakuvake.jpg

 

Intro

Nyt puhun asiasta, mikä on erittäin oleellista kristittyjen ymmärtää raamatusta. Kerron jopa niin syvällisesti tätä aihetta, että sellaista tietoa, mitä nyt kerron, sellaisesta ei juurikaan puhuta seurakunnissa, mikä on hyvin surullista, sillä kun lähdin itsenäisesti opiskelemaan ja tutkimaan kaikkea mitä netistä löysin, niin ymmärrykseni raamatun suhteen mullistui sellaisella tavalla, mitä en voi selittää auki parilla lauseella, mutta se muutti kaiken. Siksi suosittelen erikoisesti jokaista lukemaan tämän artikkelin.


 

Luku 1     Perustietoa

Perustietoa

 

Vanha testamentti on kirjoitettu noin vuosina 1500-400 ekr

Uusi testamentti vuosina noin 50-150 jkr.

Raamatun kirjoja on kirjoittanut 40 ihmistä vuosisatojen aikana, joista yksi oli pakana ja loput juutalaisia.

Vanha testamentti on kirjoitettu heprean kielellä lähes kokonaan muutamaa paikkaa Esran kirjasta ja Danielin kirjasta lukuunottamatta, jotka on kirjoitettu arameaksi, mutta aramean kielellä on samat aakkoset kuin heprealla.

Uusi testamentti on kirjoitettu koinee kreikaksi, mutta epäillään myös että uusi testamentti olisi ollut allkuperäiskieli kirjoitettu arameaksi ainakin osittain. Molemmat näkökulmat on kannattavaa ottaa huomioon.

 

Miten raamattu on rakennettu 

Näin pitkän ja monimutkaisen prosessin aikana koottu kirja on jo prosessinsa takia ainutlaatuinen, sillä sen sanoma on pysynyt samanlaisena ja muuttumattomana ja pian kun tarkastelemme sitä tarkemmin, niin huomaamme sen. Mutta sitten on toinenkin tekijä, mikä tekee raamatusta erikoisen, on se, että siinä on tietynlaisia kuvioita, joiden muoto toistuu uudestaan kerran tai useamman kertaa myöhemmnin. Esimerkiksi Aabrahamin tehtävä uhrata Iisak on yksityiskohtia myöten muistuttava Jeesuksen uhria ristillä, kuinka Jumala uhraa oman poikansa. Baabelin tornissa taas kielet sekoitettiin, kun taas apostolit saivat kielillä puhumisen armolahjan ja tässä siis Jumala yhdistää kielet tietyllä tavalla. Näitä kuvioita kutsutaan esikuviksi, jotka ovat symbooleja tulevasta. Mutta sitten on vielä kolmas tärkeä tekijä, nimittäin heprean kirjaimet, joiden merkitykset ovat todella tärkeät raamatun kannalta ja niitä kun lähdemme hieman tutkimaan, niin huomaamme, kuinka raamattu on yliluonnollinen ja ihmeellinen rakenteeltaan ja suoraan Jumalan inspiroimaa tekstiä, vaikkakin ihmiskädellä kirjoitettuna. Käyn läpi jokaista kirjaa tässä blogissani yksityiskohtia myöten jakaen teille kaiken, mitä olen saanut Jumalalta niin hyvin kuin osaan. Mutta nyt käyn läpi heprean kirjaimia, jotka ovat kuin rakennuspalikoita, joilla voidaan rakentaa kaikki ja näiden ymmärtäminen tulee mullistamaan raamatun ymmärtämisen aivan uudelle tasolle. 


 

 

Luku 2     rakennuspalikat

 

22 rakennuspalikkaa

 Hepreassa on 22 aakkosta, kaikki konsonantteja eli vokaaleja ei tässä kielessä ole, ne vain äännetään mukaan. Hepreaa myös luetaan oikealta vasemmalle eli päinvastaiseen suuntaan, mihin yleensä kielet luetaan. Minä uskon ja olen erittäin vakuuttunut siitä, että heprean kieli on täysin Jumalan rakentama kieli sen rikkaiden kirjainten takia, sillä jokaisella kirjaimella on symboolisia merkityksiä ja numeroarvoja ja näin jokaiselle yksittäiselle sanallekin tulee hyvin erkioisia merkityksiä, kun käymme sanojen jokaisen kirjaimen läpi. Esimerkiksi sana "tuli" on hepreaksi ESH ja se kirjoitetaan kahdella kirjaimella, Alef ja Shin. Alefin symboolit ovat: härkä, voima, johtaja ja Shinin symboolit ovat: hammas, syödä, kuluttaa, tuhota. Näin saamme sanasta ESH symboolien merkitykset koottuna: "voimakas kulutus, tuho", mikä kuvastaa tosi hyvin sanaa "tuli", koska tuli kuluttaa ja tuhoaa voimakkaasti kaiken, mitä se polttaa.

 

Auttavat listat

Olen rakentanut teille listan kaikista heprean kirjaimista ja niiden merkityksistä. Ensimmäisessä kuvassa, jossa jaoin kirjaimet kahteen osaaan vierekkäin, näette kirjainten nimet, järjestysluvun ja kaikki kolme heprean kirjainten ulkonäköä. Ensimmäinen eli punainen rivi on mooseksen aikainen noin 1500 ekr. ajalta, vihreä nuoli on Daavidin ajalta 1000 ekr. sitten sininen nuoli eli nykyheprean ulkoasu abjad kehittyi jossain 800-200 ekr. Foinikialaisesta kirjaimistosta tuli kreikkalaiset kirjaimet, jota tässä kuvassa ei ole, mutta kreikasta tuli länsimaalaiset eli roomalaiset kirjaimet, jotka olen merkannut violetilla nuolella.

Hebrew%20letters%20evolution.jpg

Tässä huomamme kuinka alkuperäisissä kuvissa näemme selkeästi selkeämmän kuvamerkityksen kuin myöhemmät ulkoasut. Jännää on että kirjain 9 on pysynyt kahdessa kohtaa samanlaiselta, kaikki muut ovat muuttuneet jokaisessa rivissä. Seuraavassa kuvassa olen laittanut Mooseksen heprean ja nykyheprean vastakkain ja kirjainten merkitykset selitettynä auki täydellisesti ensin englanniksi ja sitten suomeksi.

Abtash%20with%20meanings%20%28english%29


 

Abtash%20with%20meanings%20%28finnish%29


 


 

Luku 3     Symboliikka ja merkitykset

 

Abtash systeemi

Huomasitte varmaan että näissä kuvissa olen laittanut kirjaimet tekemään U-käännöksen ja siihen on syynsäkin. Se auttaa teitä hahmottamaan vastakirjaimet paremmin eli Abtash-kirjaimet. Nimi tulee kahdesta ensimmäisistä ja viimeisistä kirjaimista, Alef Bet - Tav Shin eli ABTS = Abtash. Alefin vastapari on siis Tav, Betin vastapari on Shin, Gimel ja Resh, Dalet ja Qof, ymmärsitte varmaan nyt miten tämä systeemi menee. Sitten on aika vastata siihen kysymykseen, mikä teillä on mielessä tässä kohtaa eli mitä järkeä näillä pareilla on? Tässä täytyy nyt katsahtaa symbooleihin, Alef on härkä ja Tav on risti. Härkä on juutalaisille arvokkain uhrieläin kokonsa takia ja tässä yhteydessä nämä kirjaimet edustavat suurta uhria ristillä eli Jeesusta, joka ristiinnaulittiin ja jonka veriliittoon me kristityt tänäpäivänä turvaudumme. Ristin yksi symboolimerkityksistä on siis liitto. Otetaan toinen esimerkki, Gimel on jalka ja Res on pää, toinen on alin ja toinen ylin ruumiinosa ihimsellä ja molemmat symbolit ilmenevät ensimmäisessä profetiassa raamatussa:

1. moos. 3:15     Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän.

Eli toisin sanoen Jumala puhui käärmeelle eedenissä että Jeesus, joka on tämän Eevan tuleva siemen, olisi murskaava käärmeen eli Saatanan pään ja Saatana pistäisi häntä kantapäähän eli jalkaan ja tämä tapahtui ristillä,kun naulat lävistivät Jeesuksen kädet ja jalat kantapään kautta.

 

Kirjainten numeroarvot

Eli jokaisella kirjain parillla on merkityksensä, mutta en käy niitä nyt läpi tässä artikkelissa. Tulevaisuudessa tulette näkemään paljon lisää mielenkiintoisia Abtash salaisuuksia, kun käsittelemme kokonaisia sanoja ja niiden symboolisia merkityksiä ja sitten käytämme myös tätä Abtashia enemmän. Nyt on tarkoitus saada vain maistiainen ja kokonaisuus näistä kirjaimista. Seuraavaksi tarkastelemme matematiikkaa eli kirjainten numeroarvoja.

Gematria%20%28finnish%29.jpg

Heprean kirjaimilla on kaksi eri numeroarvoa, gematria arvo ja ordinaatti arvo. Ordinaatti on järjestysluku ja sana järjestys on englanniksi: "order". Gematria sana juontaa sanasta "geometria" mutta en tiedä, mitä merkitystä maan mittaus tieteessä on tähän raaamatun numeroihin. Gematria arvot ovat ensimmäisissä kymmeneessä kirjaimessa samat, mutta sitten se nousee jyrkästi, koska gematria on tarkoitettu siihen, että voidaan merkata luvut 1-999 kätevällä tavalla. Yhdestoista kirjian on arvoltaan 20, kahdestoista 30 jne jokainen nousee kymmenen arvoa sataan asti ja sitten gematria siistyy asteikosta taas seuraavaan eli viimeiset 4 kirjainta ovat arvoiltaan sata, kaksisataa, kolmesataa ja neljäsataa.

 

Sofit kirjaimet

Sitten on vielä 5 sofit kirjainta eli loppukirjainta, jotka esiintyvät sanan lopussa ja niillä on erilasempi muoto, vaikka ne ovat osa niitä samoja 22:ta kirjainta, mitä ollaan jo käsitelty. Niillä tulevat ne loput gematria-arvot 500-900 ja jos huomaatte, niin sofit kirjainten jalka on vain suoristettu, paitsi Mem sofit on poikkeuksellisesti umpeutunut ja muistuttaa todella paljon Samek kirjainta, mutta älkää sekoittako niitä keskenänne. eli sanan viimeinen kirjain voi olla vain Sofit-kirjain, paitsi jos sana ei lopu yhteen niistä viidestä kirjaimesta ollenkaan. Sofit kirjaimet ovat: Kaf 500 Mem 600 Nun 700 Pe 800 ja Tzadi 900. 


 

 

Luku 4     Miten hyötyä näistä asioista?

 

Yksinkertainen käyttö numeroille

Tämä ei vielä ole kovin vaikeaa, koska numeroiden arvot menee aakkosjärjestyksessä. Nyt opetan mitä me voimme tehdä näillä numeroilla. Me voimme laskea sanoista yhteen kirjainten arvot yksinkertaisella yhteenlaskulla ja me voimme laskea kolme erilaista yhteenlaskua, ordinaatti, gematria tai Sofit-gematria. Tarkastellaan kahta ensimmäistä yhteenlaskua viisaalla tavalla ja otetaan viisas esimerkki eli sana HOCHMA חכמה mikä tarkoittaa hepreaksi siis "viisaus". Lasketaan siitä ordinaatti arvo ensin: Meillä on kirjaimet Chet (8), Kaf (11), Mem (13) ja He (5) eli 8+11+13+5=37. Sitten lasketaan gematria eli Chet (8), Kaf (20), Mem (40) ja He (5) eli 8+20+40+5= 73. Kuten huomaatte, ordinaatin ja gematrian tuloksien numerot vaihtavat vain paikkaa eli kolme ja seitsemän, toisessa oli 37 ja toisessa 73. Nämä kaksi lukua ovat viisauden lukuja, koska ne molemmat tulee yhteenlaskuksi sanasta "viisaus".Viisaus sanassa ei ole sofit kirjainta, joten otetaan toinen esimerkki sana "kuningas" MELECH" מלך. Mem, Lamed ja Kaf-Sofit, joiden ordinaatit ovat 13+12+11=36 ja gematria 40+30+20=90. Sitten vielä sofit gematria eli viimeisestä kirjaimesta lasketaankin sofit arvo tavallisen gematria-arvon sijasta eli 40+30+500=570.

 

Numeroiden hyöty

Nyt te todennäköisesti mietitte että mihin näitä numeroarvoja tarvitaan? Niistä voi paljastua mielenkiintoisia asioita, kuten jo sanasta HOCHMA huomattiin. Sanasta kuningas ei tullut mitään niin erikoista tai ainakaan minä en vielä tiedä onko niillä numeroilla merkitystä. Ehkä aika näyttää joskus jotakin, mutta otetaan sellainen esimerkki, mikä antaa maistiaista siitä, mitä hyötyä numeroista on. Nopea kysymys teille, rakkaat lukijani, mitkä ovat kaksi kristittyjen suosituinta ja tunnentuinta psalmia? Jos olet yhtään käynyt seurakunnissa tai uskovien parissa, niin tiedät tähän vastauksen välittömästi, nehän ovat psalmit 23 Herra on minun paimeneni ja 91 korkeimman suojassa. Näin minä löysin yhtenä päivänä mielenkiintoisen salaisuuden, kun harjoittelin kaikessa rauhassa heprean sanavarastoani ja yhtäkkiä pysähdyin sanan "enkeli" kohdassa ja ajattelin yhtäkkiä näin: Enkeli on erittäin oleellinen asia raamatussa, voisiko sen sanan kirjaimista paljastua jotakin mielenkiintoista? Enkeli on hepreaksi MALACH מלאך ja koska osasin jo siihen aikaan kirjaimet numeroarvoineen ulkoa, niin minun ei tarvinnut luntata mistään arvoja vaan tein viiden sekunnin gematria päässälaskun: Mem (40) Lamed (30) Alef (1) ja Kaf (20) = 40+30+1+20= 91. Silloin säpsähdin niinkuin tekin nytten tödennäköisesti tuon luvun lukiessanne ja tajusin heti että pitää tarkistaa psalmi 91 heti.

Psalmi 91:11     Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta kästkyn varjella sinua kaikilla teilläsi.

Siellähän puhutaan enkeleistä. Ei voi olla sattumaa, tämä on hyvin hienosti suunniteltu rakenne! Raamattu ei ole mikään iso sekava kasa kirjoja, vaan aivan täydelliseen järjestykseen ja rakenteeseen ohjattu kirjakokoelma ja sitä tulette näkemään vielä paljon lisää.

Jeremia 1:12     Herra sanoi minulle: "Sinä olet nähnyt oikein, sillä minä valvon, että minun sanani toteutuu."

 Käydään nopeasti vielä läpi toinenkin mahtava psalmeissa oleva salaviesti. Psalmit 22,23 ja 24 ovat tärkeä ryhmä, kuin hampurilainen, jossa on leipä, pihvi, leipä, mutta valitettavasti kristityt tykkäävät syödä sen lihan eli psalmin 23 keskeltä pois ja jättää leivät syömättä. Psalmi 22 puhuu Jeesuksesta ristillä, 23 taas hyvästä paimenesta, 34 taas kuninkaasta. Järjestys on juuri oikea, ensin mennään katumaan ristin juurelle, sitten katuvana syntisenä saamme nauttia paimenesta, joka ohjaa paremmalle tielle ja sitten voimme ylistää kunnian kuningasta. Avain tämän ymmärtämiseen on viimeinen heprean kirjain 22. Mikäs sen kirjaimen symboolit olikaan? Risti, liitto, monumentti.

Psalmi 22:17     Sillä koirat piirittävät minut, pahantekijöiden parvi saartaa minut. He ovat lävistäneet käteni ja jalkani. 

Viimeinen kirjain heprean aakkosissa kertoo koko uuden testamentin perustuksen eli ristin työn ja veriliiton. Jeesus on ensimmäinen ja viimeinen.

Ilm 1:8     Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias.

Jeesus on Alfa ja Oomega, kreikan kirjaimista ensimmäinen ja viimeinen, hän on myös Alef ja Tav, heprean ensimmäinen ja viimeinen. Hän on uhri ja hän on liitto.

 


 

Luku 5     Yhteenveto tiivistelmä

 

Kootaan ajatuksia

Nyt te osaatte itsekin tehokkaan peruskurssin jälkeen etsiä ja tutkia heprean kielen tarjoamaa ainutlaatuista syvyyttä raamattuun ja vaikkette osaisikaan niin ainakin voitte ymmärtää kaiken, minkä minä selitän kaikissa artikkeleissani ja ymmärrätte sen, että mihin se perustuu. Heprean kirjaimet ovat Jumalan rakennuspalikoita läpi koko raamatun ja yksi merkittävä hyöty on se, että tämä syvyys vahvistaa voimakkaasti sitä, mihin sinä uskot ja selkeyttää raamatun sanomaa entisestään. Pohjimmiltaan ne yksinkertaistavat ja selkeyttävät, mutta myös tuovat yllättäviä asioita esille. Raamatussa on paljon salakoodeja, joita voi selvitellä näiden tietojen kautta ja minä haluan tarjota mahdollisimman hyvän työkalun kaikille uskoville hyödyksi enemmän tai vähemmän riippuen kuinka paljon teitä tämä kiinnostaa. Mutta ennen kaikkea, heprea on hyvin matemaattinen kieli ja ne, joilla matematiikka on hyvä, niinkuin minulla, saavat enemmän irti tästä. 

 

Ne teistä, jotka hyödyitte

Vaikka olen jo yli 8 vuotta ollut uskossa, niin olen lähtenyt itsenäisesti tutkimaan heprean kirjaimia aktiivisesti vasta vajaa vuosi sitten ja muutaman kuukauden sisällä löydettyäni yllättävää syvyyttä heprean kirjaimista kiinnostuin välittömästi niistä enemmän ja opettelin ensin niiden numeroarvot ulkoa ja sitten myöhemmin symbooliarvotkin. Kirjoitan niistä tämän artikkelin koska jos joku olisi kertonut minulle kaiken näistä kirjaimista, niin olisin jo 17 vuotiaasta asti opiskelllutjt hepreaa, mutta minulla ei ollut aavistustakaan näistä rikkauksista ja haluan tehdä sen, mitä minulle ei tehty eli kertoa jotakin mikä voi mullistaa sinun ymmärryksesi ja antaa jotain mitä et osaisi kysyä. Jumalan sanasta ei opeteta tarpeeksi syvällisesti ja tiedän että aina on olemassa niitä, joilla on jano ymmärtää raamattua paremmin. Niitä ihmisä varten tässä kirjoitan. 

 

Lyhyt tärkeä loppusana

Olen itse piirtänyt nuo kuvat ja ne saa kopioida omalle koneelle talteen ja voi tulostaakkin ja pitää sitä tulostuspaperia vaikka raamatun välissä, koska minä näin suurta vaivaa kootakseni kaikki symboolimerkitykset kokoon ja muutenkin että teillä olisi mahdollisimman hyvät lunttilaput, jos kiinnostaa tutkia asiaa. Olen erittäin iloinen, jos nuo listat auttavat joitakin ihmisiä raamatun ymmärtämisessä.

Matt. 5:18     Totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut.